AcasăActualitateBoala de care suferă tot mai multă lume: boala medicamentelor!

Boala de care suferă tot mai multă lume: boala medicamentelor!

La fiecare câteva secunde, un om își pierde viața din cauza unei boli prea puțin cunoscute: abuzul de medicamente.

Greu de crezut, dar adevărat – leacurile omului modern, minuni ale in­dustriei chimice și farmaceutice, sunt și una dintre prin­cipalele cauze ale morții sale, o ame­nin­țare pe care trebuie să o înțelegem și să o prevenim. Cum? În primul rând, cu­noscând cele mai peri­culoase catego­rii de medicamente și felul în care ele ne pot afecta.

Antibioticele

Nu le mâncați cu lingura

Deși în ultimii ani s-au creat în țările civilizate chiar organisme guvernamentale me­ni­te să limiteze consumul lor, abuzul de antibiotice continuă să rămână o problemă gravă de sănătate. De ce? Pen­tru că oamenii s-au obișnuit ca la primele simp­tome de „răceală” să ia o porție zdravănă de anti­biotice, deși 90% din infecțiile respiratorii din prezent sunt produse de virusuri, asupra cărora aces­tea nu au absolut niciun efect terapeutic.

Nu vă lăsați invadați de ciuperci

O altă problemă care apare la cei care abuzează de anti­biotice este apariția in­fecțiilor cu ciuperci, în special a candidozei, care a devenit o boală de mase, greu de tratat cu mijloacele actuale. În fine, după administrarea repetată a antibio­tice­lor, în organism iau naștere tulpini de bacterii mutante, care nu mai pot fi com­bătute cu niciun fel de medica­mente și care pot pro­duce infecții mortale.

Nu vă prescrieți singuri antibioticele

Evitarea efectelor nocive ale antibioticelor se face mai ales prin administrarea acestora doar atunci când este absolut necesar. Aceasta presu­pune, în primul rând, să nu ni le mai „prescriem” singuri, ci să le luăm doar la recomandarea medicu­lui specialist, care este cel mai în măsură să o facă.

Aspirina

În exces, produce hemoragie internă

În prezent, aspirina – adică acidul acetilsalicilic, este cel mai folosit me­dicament din lume, fiind utilizat ca atare sau intrând în componența a alte zeci de pastile contra gripei și a guturaiului, contra durerilor de cap și a febrei. Din păcate, puțini oa­meni cunosc efectele adverse ale aparent inofen­sivei aspirine, ceea ce duce ade­sea la accidente tra­gice. În do­ze mari, aspirina fragilizează vasele san­­guine, producând moartea prin he­mo­ra­gie inter­nă. Efectele dăunătoare ale aspirinei nu se opresc însă aici. S-a de­mon­strat, de pildă, că administrarea repe­tată a aspirinei, chiar și în doze medii, inhibă activitatea sistemului imunitar, făcând orga­nis­mul mai vul­ne­rabil la infecții, favorizează apariția accidentelor vasculare cerebrale, în­ce­­ti­nește ritmul de vindecare al rănilor, a­gra­­vează gastrita    și ulcerul (chiar și aspirina tam­po­nată).

Evitarea efectelor nocive ale aspirinei se face în primul rând nede­pășind do­zele maxime admise, doze mențio­nate în prospectul care însoțește acest produs. Apoi, este foarte impor­tant să citim compoziția medicamentelor pe care le luăm, iar dacă sunt două tipuri de pastile despre care se scrie că au în componență acid acetilsalicilic, vom evi­ta să le luăm în paralel, deoarece se poate ajun­ge la o doză cumulată de aspirină peste pragul de risc.

Cortizonul și derivații săi (corticoizii)

Mai mult rău decât bine

Sunt hormoni sintetici, asemănători cu cei se­cre­tați în organismul uman de către glan­dele cortico-su­pra­renale, care au rolul de a limita procesele infla­ma­torii, de a regla diviziunea celulară, de a stopa proce­sele degenerative și proliferarea formațiunilor tumo­ra­le. De asemenea, sunt folosiți în boala cance­roa­să, pentru a încetini evoluția tumorilor.

Reacțiile adverse la cortizon și la derivații săi sunt atât de puternice, încât mulți medici își pun pe bună drep­tate problema dacă bolile produse de adminis­tra­rea îndelungată a corticoizilor nu sunt mai grave de­cât cele tratate inițial cu ajutorul lor. Aceasta pentru că administrarea corticoizilor scade dra­matic imuni­ta­tea organismului, determină acumularea în exces de grăsimi și retenția de apă în corp, crește apetitul alimentar, adesea induce stări de depresie, anxietate, insomnie. Persoanele care iau aceste medicamente frec­vent au un aspect specific: cu corpul umflat de re­tenția de apă și de depunerile de grăsime în exces, cu o dinamică lentă și o coordonare a mișcărilor nesi­gu­ră. Mai mult, corticoizii administrați pe termen lung pro­duc boli cardiovasculare grave, cel mai adesea mor­tale.

Anticoncepționalele

Nu vă jucați cu focul!

Sunt medicamente destinate exclusiv femeilor, medicamente cu acțiune hormonală care opresc ovu­lația, împiedicând astfel apariția sarci­nilor nedorite. Încet, încet, au început să fie folosite pentru eliminarea neregulilor men­struale și pentru prevenirea tulburărilor de me­no­pauză. La un moment dat, chiar s-a avansat ideea că anticoncepționalele previn cancerul genital și de la sân, precum și apa­riția tumorilor benigne la femei. O idee susținută puternic publicitar și care a con­vins zeci și sute de milioane de femei să apeleze la aceste „pilule magice”. Aceasta, până când în Statele Unite, și apoi în în­treaga Europă, a iz­bucnit un imens scandal, întrucât s-a de­monstrat că adevărata gra­vitate a efec­telor nocive ale acestor medica­mente a fost ascunsă publicului. Reacțiile adverse la anticon­cepționale sunt atât de numeroase, încât nu ne ajunge spațiul aces­tui articol pentru a le enumera. Cele mai ușoare și frecvent în­tâl­nite sunt îngră­șarea și acumularea de țesut adipos, problemele de circulație peri­fe­rică, stările de depresie sau de neli­niște, umflarea pi­cioarelor, apariția insomniei și a unui apetit sexual ca­pricios. Pe termen lung, s-a de­mons­trat că folosirea majorității an­ticoncepționalelor are efecte mult mai nefaste, printre care creșterea incidenței cazurilor de cancer și tumori benigne (cu până la 600%!), apariția ste­ri­li­tății, a problemelor cardio-vas­culare, a tul­bu­rărilor psihice gra­ve, scăde­rea imunității orga­nis­mului. Mai mult, în mo­mentul în care o femeie se hotărăște să renunțe la anticoncep­țio­nale, apar dezordini endocrine majore ma­ni­festate prin: ciclu menstrual foarte nere­gulat și adesea dure­ros, apetit alimentar excesiv, transpi­rație, stări de nervozitate fără un motiv aparent.

Înțelepciune și moderație

Acest articol nu este, în niciun caz, un îndemn la o respingere fanatică, lipsită de discernământ, a unor remedii care, chiar dacă au reacții adverse, în anu­mite cazuri sunt în mod cert singura soluție cu­nos­cută pentru depășirea unor probleme de sănătate. Din contră, informațiile prezentate până acum sunt un îndemn la înțe­lepciune și moderație, la un dia­log mai deschis cu medicul cu­rant și, mai ales, un aver­tisment de a nu folosi după ureche me­dica­mentele de sinteză, oricât v-ar părea de ino­fensive.

 

anirokhttps://www.anirok.ro
Cum scriitorilor le este greu să îşi facă autobiografia, aşa şi nouă, ni se blochează, parcă, tastatura când trebuie să vorbim despre noi. Deşi în cazul articolelor cuvintele parcă vin de la sine, atunci când trebuie să ne descriem pe noi, parcă avem nevoie de un restart.

Articole asemănătoare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

caută în site

Pagină de facebook

nu uita să citești

%d blogeri au apreciat: